Przejdź do treści

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 2024

Dane sporządzone na podstawie:
art. 7b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)

Procentowe udziały energii z odnawialnych źródeł energii, z podaniem rodzaju odnawialnego źródła energii, ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego w poprzednim roku kalendarzowym:

50,75 %

Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej obliczonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166, z późn. zm.)

Wp,c = 0,911

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, z późn. zm.), wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w systemie ciepłowniczym [GJ] wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego:

378156 GJ

Załącznik:
Ostatnio modyfikowano: 7 marca 2024 przez Marek Fijałkowski
Aby uzyskać archiwalne wersje wpisu należy skontaktować się z Redakcją
Link do kontaktu: redakcja biuletynu


  • 2 miesiące ago Add Utworzono
  • 2 miesiące ago Add Wymiana wykresu na dokładniejszy