Przejdź do treści

Wprowadzenie cen wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. uprzejmie informuje,
że z dniem 1 października 2022 roku zostaną wprowadzone do rozliczeń dla podmiotów uprawnionych
zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. poz.1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nowe ceny w zakresie wytwarzania ciepła.

Pozostałe składowe ceny ciepła (opłaty za przesyłanie) są zawarte w zatwierdzonej decyzją Prezesa
URE Nr OŁO.4210.50.2022.JB z dnia 2 września 2022 roku i opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE
Ciepło Nr 560 (1820) z 2 września 2022 roku zmianę taryfy dla ciepła z dnia 8 grudnia 2021 roku

Poniżej przedstawiamy wielkości cen netto z rekompensatą za wytwarzanie ciepła:

WyszczególnienieJednostkiWysokość cen i stawek opłat
dla taryf z grupy C1, C1a, C1wt
Cena za zamówioną moc cieplną
(z rekompensatą)
zł/MW/rok71 718,25
Cena za zamówioną moc cieplną
(z rekompensatą)
rata miesięczna5 976,52
Cena ciepła
(z rekompensatą)
zł/GJ90,25
cena nośnika ciepła
(z rekompensatą)
zł/m314,09
tabela: wielkość cen netto z rekompensatą za wytwarzanie ciepła

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Załącznik:
Ostatnio modyfikowano: 18 października 2022 przez Marek Fijałkowski
Aby uzyskać archiwalne wersje wpisu należy skontaktować się z Redakcją
Link do kontaktu: redakcja biuletynu


  • 2 lata ago Add Utworzono
  • 2 lata ago Update Tabela przystosowana do wymagań dostępności
  • 2 lata ago Update Korekta rejestracyjna