Przejdź do treści

Wprowadzenia cen ciepła od 1 lutego 2023 dla podmiotów uprawnionych

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 roku zostaną wprowadzone do rozliczeń dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku (Dz.U. 2022 poz. 1967 ze zmianami) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw nowe ceny w zakresie wytwarzania ciepła.

Pozostałe składowe ceny ciepła (opłaty za przesyłanie) są zawarte w zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4210.67.2022.JB z dnia 4 stycznia 2023 roku i opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 2 (2190) z 4 stycznia 2023 roku taryfie dla ciepła z dnia 4 stycznia 2023 roku.

Poniżej przedstawiamy wielkości cen netto z rekompensatą za wytwarzanie ciepła:

WyszczególnienieJednostkiWysokość cen i stawek opłat
dla taryf z grupy C1, C1a, C1wt
Cena za zamówioną moc cieplną
(z rekompensatą)
zł/MW/rok74 667,81
Cena za zamówioną moc cieplną
(z rekompensatą)
rata miesięczna 6 222,32
Cena ciepła
(z rekompensatą)
zł/GJ92,43
cena nośnika ciepła
(z rekompensatą)
zł/m315,18
tabela: wielkość cen nett z rekompensatą za wytwarzanie ciepła

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Ostatnio modyfikowano: 10 marca 2023 przez Marek Fijałkowski
Aby uzyskać archiwalne wersje wpisu należy skontaktować się z Redakcją
Link do kontaktu: redakcja biuletynu


  • 1 rok ago Add Utworzono
  • 1 rok ago Update Publikacja
  • 1 rok ago Update Doprecyzowanie tytułu